Nasi partnerzy

Centrum Rehabilitacji Holistycznej Lemiesz i Specjaliści

Centrum Rehabilitacji Holistycznej Lemiesz i Specjaliści Holistyczne podejście do zdrowia oznacza traktowanie organizmu ludzkiego jako całości. Istnieją bardzo ścisłe powiązania pomiędzy organizmem fizycznym (wszelkimi układami i narządami), a naszym myśleniem, emocjami, wartościami, a także tym co jemy. Stworzony przez Nas zespół specjalistów działających wspólnie we wszystkich ww. płaszczyznach, gwarantuje skuteczność działań na rzecz poprawy zdrowia. Holistyczne podejście do zdrowia, poddaje leczeniu całego człowieka, a nie tylko bolący fragment ciała.

www.rehabilitacja-holistyczna.pl